הבזקים
דימוי הגוף, כמבנה רב-ממדי, נבדק תוך התייחסות לשלושה מרכיבים : המרכיב העמדתי-התנהגותי, המרכיב החווייתי-תחושתי והמרכיב התפיסתי. השערות המחקר טענו לדימוי גוף שלילי יותר בכל אחד מהמרכיבים אצל בני הנוער האובדניים, בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות ולהימצאותם של קשרים מובהקים בין מרכיבי דימוי הגוף ובין גורמי המשיכה והדחייה כלפי החיים והמוות.
בני נוער

דימוי גוף וחוויית הגוף בקרב בני נוער בעלי נטיות התאבדות

מחבר: ד"ר מירית שני-סלע
מקור: פורטל פסיכולוגיה עברית ברשת
תאריך: 25.01.2008

בחינת דימוי הגוף והחוויה הגופנית בקרב בני נוער אובדניים וזאת על-ידי השוואתם לבני נוער נורמלים ולבני נוער מאושפזים שאינם אובדניים ועל-ידי בדיקת הקשרים בין דימוי הגוף ובין נטיות ההתאבדות. דימוי הגוף, כמבנה רב-ממדי, נבדק תוך התייחסות לשלושה מרכיבים : המרכיב העמדתי-התנהגותי, המרכיב החווייתי-תחושתי והמרכיב התפיסתי, כשהשערות המחקר טענו לדימוי גוף שלילי יותר בכל אחד מהמרכיבים אצל בני הנוער האובדניים, בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות, להימצאותם של קשרים מובהקים בין מרכיבי דימוי הגוף ובין המשיכה והדחייה כלפי החיים והמוות ולתרומה של דימוי הגוף בהסבר השונות במשיכה והדחייה כלפי החיים והמוות.

דימוי הגוף, כמבנה רב-ממדי, נבדק תוך התייחסות לשלושה מרכיבים : המרכיב העמדתי-התנהגותי, המרכיב החווייתי-תחושתי והמרכיב התפיסתי. השערות המחקר טענו לדימוי גוף שלילי יותר בכל אחד מהמרכיבים אצל בני הנוער האובדניים, בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות ולהימצאותם של קשרים מובהקים בין מרכיבי דימוי הגוף ובין גורמי המשיכה והדחייה כלפי החיים והמוות.

לסיכום, ממצאי המחקר מאששים את ההשערות לפיהן לבני נוער אובדניים יש דימוי גוף וחוויית גוף שליליים יותר בהשוואה לבני נוער מאושפזים לא אובדניים ולבני נוער נורמלים -  כך שהם מראים יותר רגשות ועמדות שליליים כלפי גופם ופחות שמירה והגנה על הגוף בהשוואה לבני נוער מאושפזים לא אובדניים ולבני נוער נורמלים ויותר חוויות גופניות שליליות ומעוותות ויותר פגיעה ברגישות לרמזי הגוף ובתחושת השליטה בגוף בהשוואה לבני נוער נורמלים. בנוסף לכך אוששו ההשערות בדבר קשרים מובהקים בין המרכיבים הסובייקטיביים של דימוי הגוף ובין המשיכה והדחייה כלפי החיים והמוות ובדבר היותו של דימוי הגוף גורם התורם תרומה מובהקת להסבר השונות בנטיות ההתאבדות, מעבר לניסיון אובדני ולדיכאון. הממצאים אינם מאששים את ההשערה הנוגעת למרכיב התפיסתי של דימוי הגוף, כך שהוא לא נמצא כמאפיין ייחודי של בני הנוער האובדניים ולא נמצאו קשרים מובהקים בינו ובין נטיות ההתאבדות.

 למחקר המלא בפורטל פסיכולוגיה עברית ברשת

לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות.
הרשמה ללקט
דוא"ל
* להסרה
במבט לאחור
רשימת קטגוריות מלאה
אנשים וארגונים
עבודה ועובדים
אנשים פשוטים
אפשר גם אחרת
יוצאי הדופן והמיוחדים
אנשים , מחשבים ואינטרנט
קיבוצים ואנשי ההתיישבות
החברה החרדית
עולים חדשים ועולים ותיקים
עובדים זרים
תרמילאים ומטיילים
קשישים
אנשים והקונפליקט הישראלי-ערבי
בני נוער וצעירים
אנשים והמצב הכלכלי
סיפורי התמודדות
גמלאים
מגזר ערבי
מחקרים ועיונים בפסיכולוגיה
מחקרים ועיונים ברפואה וביו-רפואה
רפואה משלימה
רפואה אלטרנטיבית
הבריאות שלך
מחקרים ועיונים בסוציולוגיה ובאנתרופולגיה
מחקרים ועיונים בחינוך
מחקרים ועיונים בספרות
מחקרים ועיונים בהיסטוריה
מחקרים ועיונים בדמוגרפיה
מחקרים ועיונים בביולוגיה ובמדעי החיים
אנשים בעת העתיקה
ילדים , אמהות, הורים ומשפחה
יזמים, אנשי עסקים ואנשי היי-טק
ביוגרפיות, זכרונות ותולדות חיים
שכול
ניצולי שואה
סרטי תעודה
ספרים חדשים
מדעים ואנשים
אנשים , מזון ותזונה
אנשים, טבע וסביבה
אנשים במרחב הניהול
הרהורים ומחשבות
שיטות אימון
מחקרים ועיונים בקרימונולוגיה
סקירות מחלקת איסוף בפורטל הגורם האנושי

אודות  |   צרו קשר  |   שלחו קישור  |   RSS  |   אתר צמתי מידע
נבנה ע"י אפוק