הבזקים
במאמר הנוכחי יש ניסיון  ללמוד מבעד לעיניהם של היוצאים לשאלה על ההקשרים שהתופעה מעוגנת בהם , כלומר - החברה החרדית , החברה החילונית והיחסים בין שתי החברות...
החברה החרדית

דרך החול : תופעת "היציאה לשאלה" מהחברה החרדית מאז קום המדינה ועד שלהי שנות התשעים

גורם מפרסם: סוציולוגיה ישראלית : כתב-עת לחקר החברה הישראלית - כרך ו, מס' 1 , 2004
מחבר: שרית ברזילאי
תאריך: 04.01.2018

היציאה לשאלה בחברה החרדית מאז קום המדינה

דרך החול : תופעת "היציאה לשאלה" מהחברה החרדית מאז קום המדינה ועד שלהי שנות התשעים , סוציולוגיה ישראלית : כתב-עת לחקר החברה הישראלית - כרך ו, מס' 1 , 2004

מאת : שרית ברזילאי

תקציר

מאמר זה בוחן את התפתחותה של התופעה החברתית של "היציאה לשאלה" מהחברה החרדית מאז קום המדינה ועד שלהי שנות התשעים . המאמר מבוסס על 53 סיפורי חיים של גברים ונשים , בני 15 עד 70 שנה , שעזבו את החברה החרדית באופן נפשי או מעשי בין השנים . 1998-1948 המסע הדיאכרוני בעקבות סיפורי החיים של היוצאים לשאלה חושף מעבר מגישת הנתק והקרע המוחלט , שהייתה נפוצה בסיפוריהם של היוצאים בשנות החמישים , לגישת הרצף , המציגה גבולות עמומים ופתוחים , הנפוצה יותר בסיפוריהם של היוצאים מאז שנות השישים ואילך . סיפורי החיים האישיים שנאספו במהלך המחקר אינם אידיוסינקרטיים ; הם מבטאים הקשר תרבותי , מושפעים ממנו , ובו זמנית גם מבנים אותו . מההתבוננות בתפיסת היחסים בין דתיים לחילוניים דרך סיפוריהם של "היוצאים לשאלה" מצטיירת מגמה של ריכוך הגבולות בין שתי החברות . 

במאמר הנוכחי  יש ניסיון  ללמוד מבעד לעיניהם של היוצאים לשאלה על ההקשרים שהתופעה מעוגנת בהם , כלומר - החברה החרדית , החברה החילונית והיחסים בין שתי החברות . סט מודרנית קוראת להתבוננות מחדש בגבולות החברתיים ובהבנייתם . בעקבותיה , זווית הניתוח של הגבולות החברתיים במאמר הנוכחי היא שונה : במקום להתבונן בחברה החרדית וביחסיה עם החברה החילונית דרך המרכז - דרך הפוליטיקה , ההנהגה והטקסטים האידאולוגיים , נתבונן בה דרך הפריפריה - דרך סיפורי חייהם של אנשים שבחרו לצאת מתוכה . ממקומם של אלה שבחרו לעזוב את החברה החרדית ולעבור לחברה אחרת מצטיירת תמונה שונה של היחסים בין שני העולמות . אמנם היוצאים לשאלה בחרו להתמקם , פיזית או תודעתית , באופן חלקי או מלא , מחוץ לחברה החרדית או לצדה , אולם במקביל יש ביניהם הטוענים כי הם אינם מגדירים את עצמם כחלק אינטגרלי מהחברה החילונית . "זר" הוא מונח מפתח בהגדרת זהותם העצמית . לטענתם , זרותם בשני העולמות היא בבחינת הוויה מתמשכת : "זהו שיוט מטורף של אדם זר בכול מקום " , אומר אריק , שיצא לשאלה לפני כשלושים שנה . ישראל סגל , איש תקשורת שיצא אף הוא לשאלה לפני כשלושים שנה , טען בריאיון טלוויזיוני : "אני חי בתפר , אני לא שייך לעולם החרדי בגלל בחירתי , ואני לא שייך גם לעולם החילוני , אני מוגדר ךדוס הזר והמוזר הזה " . רוב היוצאים לשאלה מתמקמים על הגבול שבין העולמות ומאמצים את מעמד . "הזר" 

סיפורי תולדות חיים , כפי שהם מסופרים לצורך המחקר , הם שיטה לאיסוף מידע והם גם מושא הניתוח . סיפורי חיים בנויים בצורר , רטרוספקטיבית ; לפיכך , אפשר להניח כי גם היוצאים לשאלה בונים את סיפור העבר מתוך התשקופת של נקודת הזמן שהם נמצאים בה בהווה . מעבר לכך , הרלוונטיות של המתודולוגיה הנרטיבית לחקר תופעת היציאה לשאלה מתבטאת במספר מאפיינים : ראשית , למתודולוגיה המתבססת על סיפורי חיים יש יתרון בולט בתחום חקר הזהות . הזהות היא אחת מאותם מבנים החבויים באדם ואינם ניתנים לצפייה ישירה או להבנה מבחוץ ; שנית , המחקר הנרטיבי מאפשר לעקוב אחר תהליכים היסטוריים ולחלץ מהסיפורים את הממד הדיאכרוני ; שלישית , סיפורי החיים מאפשרים לנו להתבונן באינטראקציה בין היחיד לתרבות ובהקשרים החברתיים שהוא פועל בתוכם . על המרואיינים המחקר הנוכחי מתבסס על ניתוח 53 סיפורי חיים של גברים ונשים  בני 15 עד 70 שנה , ( שעזבו את החברה החרדית באופן נפשי או מעשי , בין; 1998-1948 מהם יצאו מהפלגים האשכנזיים של החברה החרדית , ולפיכך רוב ההשערות והניתוחים התאורטיים אינם מתייחסים לפלגיה המזרחיים של חברה זו . היוצאים לשאלה הם אוכלוסייה שקשה מאוד לאתר אותה . הקושי נובע מהעובדה שמרגע עזיבתם את החברה החרדית ויציאתם לשאלה הם משתלבים לכאורה בחברה הרחבה ואי אפשר לזהותם .

 

 

 

לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות.
הרשמה ללקט
דוא"ל
* להסרה
במבט לאחור
רשימת קטגוריות מלאה
אנשים וארגונים
עבודה ועובדים
אנשים פשוטים
אפשר גם אחרת
יוצאי הדופן והמיוחדים
אנשים , מחשבים ואינטרנט
קיבוצים ואנשי ההתיישבות
החברה החרדית
עולים חדשים ועולים ותיקים
עובדים זרים
תרמילאים ומטיילים
קשישים
אנשים והקונפליקט הישראלי-ערבי
בני נוער וצעירים
אנשים והמצב הכלכלי
סיפורי התמודדות
גמלאים
מגזר ערבי
מחקרים ועיונים בפסיכולוגיה
מחקרים ועיונים ברפואה וביו-רפואה
רפואה משלימה
רפואה אלטרנטיבית
הבריאות שלך
מחקרים ועיונים בסוציולוגיה ובאנתרופולגיה
מחקרים ועיונים בחינוך
מחקרים ועיונים בספרות
מחקרים ועיונים בהיסטוריה
מחקרים ועיונים בדמוגרפיה
מחקרים ועיונים בביולוגיה ובמדעי החיים
אנשים בעת העתיקה
ילדים , אמהות, הורים ומשפחה
יזמים, אנשי עסקים ואנשי היי-טק
ביוגרפיות, זכרונות ותולדות חיים
שכול
ניצולי שואה
סרטי תעודה
ספרים חדשים
מדעים ואנשים
אנשים , מזון ותזונה
אנשים, טבע וסביבה
אנשים במרחב הניהול
הרהורים ומחשבות
שיטות אימון
מחקרים ועיונים בקרימונולוגיה
סקירות מחלקת איסוף בפורטל הגורם האנושי

אודות  |   צרו קשר  |   שלחו קישור  |   RSS  |   אתר צמתי מידע
נבנה ע"י אפוק