הבזקים
ההשערה המרכזית של המחקר הייתה, כי לגבי כל אחד מתחומי העתיד יימצא בין אוריינטציית עתיד לבין הסתגלות לשירות קשר ישר וקשר עקיף, מתווך על ידי מיצבי הזהות.
הסתגלות בצבא

התפתחות פסיכולוגית והסתגלות למסגרת הצבאית-מחקר אורך קצר מועד

גורם מפרסם: כנס מחקר , מכללת אורנים
מחבר: אתי אבלין
תאריך: 23.07.2008

בהנחה שאוריינטציית עתיד והתפתחות הזהות הם שני תפקידים התפתחותיים מרכזיים בתקופת המעבר לבגרות, מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את הקשר בינם לבין ההסתגלות לשירות צבאי של חיילים צעירים. נקודת המוצא של המחקר הייתה בהמשגה של אוריינטציית עתיד כבסיס להצבת מטרות, חקירת אופציות וקבלת החלטות ובהמשגה של השגת זהות האני כביטוי לתהליכים של חיפוש והתחייבות לבחירה אחת.  הסתגלות לשירות הצבאי מוגדרת כהתמודדות עם משימות, שביעות רצון, ונטייה נמוכה להימנעות, חרדה ודיכאון.

המחקר בחן אוריינטציית עתיד לגבי שירות צבאי ולגבי שלושה תחומי עתיד אזרחיים: השכלה, עבודה וקריירה, ונישואין ומשפחה. ההשערה המרכזית שלו הייתה, כי לגבי כל אחד מתחומי העתיד יימצא בין אוריינטציית עתיד לבין הסתגלות לשירות קשר ישר וקשר עקיף, מתווך על ידי מיצבי הזהות. המחקר נערך בקרב שתי קבוצות של חיילים גברים בשירות חובה ביחידות קרביות. קבוצה א' בתחילת השירות ובאמצעו לאחר 18 חודשים (88=n) וקבוצה ב' באמצע השירות ובסיומו  (n=80). הנתונים נאספו באמצעות שאלוני דיווח עצמי: שאלון אוריינטציית עתיד, שבדק את הרכיבים המוטיבציוני, הקוגניטיבי והתנהגותי בארבעה תחומי העתיד. שאלון גיבוש זהות, שכלל פריטים למדידת ארבעת מיצבי הזהות (דיפוזית, פורקלוז'ר, מורטוריום ומושגת) בתחום האידיאולוגי ובתחום הבינאישי, והסתגלות לשירות הצבאי: הסתגלות חיובית וקשיי הסתגלות.

ניתוחים רב-משתניים הראו כי ציוני אוריינטציית עתיד בתחום השירות הצבאי גבוהים יותר ברכיבים הקוגניטיבי וההתנהגותי מאשר בתחומים האזרחיים, אך נמוכים מהם ברכיב המוטיבציוני, וכי ציוני אוריינטציית עתיד גבוהים יותר באמצע השירות מאשר בתחילתו. באשר לקשרים בין אוריינטציית עתיד, זהות האני והסתגלות לשירות צבאי, נמצאו קשר חיובי בין אוריינטציית עתיד בתחום השירות הצבאי לבין הסתגלות לשירות צבאי וקשר שלילי בין הרכיב המוטיבציוני של שירות צבאי לבין קשיי הסתגלות. זהות מושגת (היבט אידיאולוגי) וזהות דיפוזית (היבט אידיאולוגי ובין-אישי) (קשר שלילי) מתווכות בין אוריינטציית עתיד/שירות צבאי לבין הסתגלות לשירות. בסך הכול, קשיי ההסתגלות מתרבים ככל שאוריינטציית העתיד כלפי השירות הצבאי מפותחת פחות, והזהות דיפוזית יותר.

הדיון מדגיש את המשמעות של ממצאים אלה לגבי הסתגלות לשירות צבאי ובעיקר כי: אוריינטצית עתיד לגבי השירות הצבאי המדגישה ערך גבוה לשירות, אמונה בהגשמת התכניות (רכיב מוטיבציוני), חשיבה על נושאים הקשורים בשירות (רכיב קוגניטיבי) ובדיקתם וגיבוש החלטה בקשר לשירות (רכיב התנהגותי), מקדמים את ההסתגלות אליו. משיגי זהות, שרוב תהליך האינדיוידואציה מאחוריהם, מגיבים טוב יותר במצבים מעוררי חרדה והסתגלותם לשירות טובה יותר. הזהות הדיפוזית, המשקפת קושי להסתגל ולהתארגן במצבי מעבר, מגבירה את קשיי ההסתגלות, ואילו הפורקלוז'ר, המאופיין בחשיבה סטריאוטיפית, קושי לשאת אי-ודאות  וצורך בביטחון חיצוני מאנשים, מגביר את ההסתגלות לצבא.  

 הלינק
 

לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות.
הרשמה ללקט
דוא"ל
* להסרה
במבט לאחור
רשימת קטגוריות מלאה
אנשים וארגונים
עבודה ועובדים
אנשים פשוטים
אפשר גם אחרת
יוצאי הדופן והמיוחדים
אנשים , מחשבים ואינטרנט
קיבוצים ואנשי ההתיישבות
החברה החרדית
עולים חדשים ועולים ותיקים
עובדים זרים
תרמילאים ומטיילים
קשישים
אנשים והקונפליקט הישראלי-ערבי
בני נוער וצעירים
אנשים והמצב הכלכלי
סיפורי התמודדות
גמלאים
מגזר ערבי
מחקרים ועיונים בפסיכולוגיה
מחקרים ועיונים ברפואה וביו-רפואה
רפואה משלימה
רפואה אלטרנטיבית
הבריאות שלך
מחקרים ועיונים בסוציולוגיה ובאנתרופולגיה
מחקרים ועיונים בחינוך
מחקרים ועיונים בספרות
מחקרים ועיונים בהיסטוריה
מחקרים ועיונים בדמוגרפיה
מחקרים ועיונים בביולוגיה ובמדעי החיים
אנשים בעת העתיקה
ילדים , אמהות, הורים ומשפחה
יזמים, אנשי עסקים ואנשי היי-טק
ביוגרפיות, זכרונות ותולדות חיים
שכול
ניצולי שואה
סרטי תעודה
ספרים חדשים
מדעים ואנשים
אנשים , מזון ותזונה
אנשים, טבע וסביבה
אנשים במרחב הניהול
הרהורים ומחשבות
שיטות אימון
מחקרים ועיונים בקרימונולוגיה
סקירות מחלקת איסוף בפורטל הגורם האנושי

אודות  |   צרו קשר  |   שלחו קישור  |   RSS  |   אתר צמתי מידע
נבנה ע"י אפוק